Julie Barranger

logo-retina
Home Stylisme Tokyo no super Hiro

Tokyo no super Hiro

Photo: Fabian Parkes. Stylisme:Julie Barranger. Assistant photo: Yoshimi Inoue. Maquillage et coiffure: Sato Atsushi, Watanabe Kanako, An Auma:  Hiroyuki Iwata & Kinoshita Ryuichi